Mint ahogy a korábbi blogbejegyzésben is említésre került, a közös megegyezéses válás előfeltétele, hogy a felek a járulékos kérdésekben előzetesen megállapodnak.

1️. Szülői felügyelet gyakorlása

Ez a köznyelvi szóhasználatban a gyermekelhelyezés megfelelője. A házastársaknak meg kell egyezniük abban, hogy miként gyakorolják a kiskorú gyermek tekintetében a szülői felügyeletet, azaz kinél mennyi időt fog eltölteni a gyermek.

A gyakorlatban az alábbi opciók merülnek fel:

– a szülői felügyeletet vagy az egyik, vagy a másik szülő gyakorolja
– a szülői felügyeletet közösen gyakorolják

A szülők megállapodását a bíróság kontrollálja abból a szempontból, hogy az megfelel-e a gyermek érdekének. Amennyiben nem, úgy a bíróság nem hagyhatja jóvá.

A 14. évét betöltött gyermek tekintetében a szülői felügyelet kérdésében való döntés csak az ő egyetértésével hozható, kivéve ha az általa választott elhelyezés a fejlődését veszélyeztetné.

2️. Kapcsolattartás

A jogszabály ezen kérdés rendezése esetén különbséget tesz a tekintetben, hogy közös felügyeletet gyakorolnak-e a szülők vagy sem. Amennyiben közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot a kapcsolattartás kérdésében nem kell megállapodniuk, azonban a megállapodást nem tiltja a jogszabály.

A gyakorlat azt mutatja, hogy sok esetben, akármennyire is jó a kapcsolat a felek között, nem árt, ha a kapcsolattartás rendje szabályozva van.

3️. Gyermektartás

A gyermek részére nyújtott tartásban úgy kell megállapodni, hogy az megfelelően szolgálja a kiskorú gyermek érdekét. A megállapodásnak pontosnak kell lennie, hogy az nemteljesítés esetén végrehajtható legyen.

Főszabály szerint, az a szülő, aki ténylegesen gondozza a gyermeket, őt természetben tartja, a különélő szülő pedig pénzbeli tartásdíjjal járul hozzá a gyermeke szükségleteihez.

4️. Házastársi közös lakás használata

Ha van ilyen ingatlan, akkor ebben is meg kell állapodni, és ez elsősorban a közös kiskorú gyermek érdekét kell, hogy szolgálja.

5️. Házastársi tartás

Járulékos kérdés a házastársi tartás is, melyben meg kell állapodni a feleknek.