Szülői felügyeleti jog rendezése

Szülői felügyeleti jog rendezése

Ki indíthatja a pert?

Egyik szülő a másik szülő ellen.

Mi a határozott kérelem?

A bíróság melyik szülőt jogosítsa fel a szülői felügyeleti jog gyakorlására.

A felek közösen kérhetik a szülői felügyeleti jog további közös gyakorlását, ez esetben meg kell határozni, hogy a gyermek lakóhelye melyik szülő lakóhelyével azonos.

A kérelem összekapcsolható a gyermektartásdíj megfizetésére és a kapcsolattartás szabályozására irányuló kereseti kérelemmel.

Milyen szempontok érvényesülnek a per során?

Amikor a szülők a szülői felügyelet gyakorlásáról megegyeznek, mindig a gyermek érdekeit kell szem előtt tartaniuk. Ha a szülői döntés ezzel ellentétes, akkor azt a bíróság nem hagyhatja jóvá. A bíróságnak a döntése során a gyermek legfőbb érdekét kell figyelembe vennie. Az elhelyezésnek a lehető legjobban kell biztosítania a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődését.

Testvérek elhelyezésekor a bíróságnak törekednie kell arra, hogy a gyermekek a szülők különválása után is együtt maradjanak. Csak indokolt esetben lehet a gyermekeket egymástól szétválasztani. Ha a szülők közös megállapodásban a testvérek különválasztásáról döntenek és a bíróság véleménye szerint nem sérülnek a gyermekek érdekei, akkor a bíróság a felek megállapodását jóváhagyhatja.

Mi történik a kérelem benyújtása után?

A bíróság a hiánytalan keresetet közli az alperessel, egyben kitűzi a perfelvételi tárgyalást. Az alperes a keresetre meghatározott időn belül írásbeli ellenkérelmet, viszontkeresetet terjeszthet elő az erre rendszeresített formanyomtatványon, vagy annak használata nélkül. A formanyomtatvány a bíróságok ügyfélsegítőjében érhető el, illetve az alábbi linken keresztül tölthető le:
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-papir-alapu-nyomtatvanyok/polgari-eljaras-keresetlevel-mintak

Mi történik a tárgyaláson?

Egyezség esetén

A felek megállapodása esetén egyezségüket a bíróság végzéssel hagyja jóvá, amennyiben az a jogszabályoknak és a kiskorú gyermek érdekeinek megfelel.

Megegyezés nélkül 

A bíróság széleskörű bizonyítást folytat le (pl. tanú, szakértő), több tárgyalást tart.
A bíróság ítélettel határoz valamennyi kereseti/viszontkereseti kérelemről.

A gyermek meghallgatása

A bíróságoknak biztosítania kell az ítélőképessége birtokában lévő gyermek meghallgatását.

Ha azt a gyermek maga kéri, közvetlenül vagy szakértő útján meg kell hallgatni a gyermeket.

Ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte, szülői felügyeletére és elhelyezésére vonatkozó döntés egyetértésével hozható, kivéve, ha a gyermek választása a fejlődését veszélyezteti.

Hogyan lehet fellebbezni az ítélet ellen?

A kézbesítéstől számított 15 napon belül.

Mi történik a másodfokú eljárásban?

Fellebbezés esetén a másodfokú eljárásban 3 tagú bírói tanács a fellebbezés keretei között felülbírálja az elsőfokú bíróság döntését. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését vagy helybenhagyja, vagy megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi. A másodfokú bíróság határozatát az elsőfokú bíróság kézbesíti a feleknek.

A felek a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatását akkor kérhetik, ha azok a körülmények, amelyeken a szülők megállapodása, vagy a bíróság döntése alapul, utóbb lényegesen módosultak és ennek következtében a megváltoztatás a gyermek érdekében áll.

Szülői felügyeleti jog rendezése

Családjogi kérdése van? Vegye fel velem a kapcsolatot még ma!