A házastársaknak meg kell egyezniük abban, hogy miként gyakorolják a kiskorú gyermek tekintetében a szülői felügyeletet, azaz kinél mennyi időt fog eltölteni a gyermek, és melyik szülőnek mennyi jogosítványa lesz a gyermeke felett.

A szülői felügyelet tartalma a kiskorú gyermek
1. nevének meghatározása,
2. gondozása,
3. nevelése,
4. tartózkodási helyének meghatározása,
5. vagyonának kezelése,
6. törvényes képviseletének joga és kötelessége,
7. gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak a joga.

A szülői felügyelet rendezése két úton történhet:

– szülők megállapodása alapján
– bíróság által

Mindkét esetben létrejöhet

– közös szülői felügyelet, illetve
– kizárólagos szülői felügyelet (csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeletet.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A gyermek sorsát érintő lényeges kérdések:

1. a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása
2. a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése
3. állampolgárságának megváltoztatása
4. iskolájának, életpályájának megválasztása.

Nézzük az egyes típusok részletszabályait:

1. Szülői felügyelet rendezése a szülők megállapodása alapján

Közös szülői felügyelet

A szülők megállapodhatnak közös szülői felügyeletben, ekkor mindkettőjüket teljes körűen megilletik/terhelik a jogok és kötelezettségek

Miután a jog szakított a gyermekelhelyezés kifejezéssel, ezért magát a közös szülői felügyeletet gyakorolhatják úgy, hogy a gyermek eltérő, illetve azonos időtartamban van egyik illetve másik szülőnél. Ez utóbbi a váltott gondoskodás intézménye.

Kizárólagos szülői felügyelet

Az osztott, kizárólagos szülői felügyelet: amikor a szülők megosztják a jogokat/kötelezettségeket, vagy csupán egyikük fogja gyakorolni teljes körűen a szülői felügyeletet.

Ez utóbbi váltotta fel a klasszikus szóhasználatot, miszerint az egyik szülőnél kerül elhelyezésre a gyermek. A másik szülőnek korábban szünetelt a szülői felügyeleti joga, ma már nincs így.

2. Szülői felügyelet rendezése a bíróság által

Megállapodás hiányában a bíróság dönt arról, hogy a szülői felügyeletet melyik szülő gyakorolja.

Nagyon fontos új szabály 2022. január 1. napjától, hogy a bíróság kizárólag az egyik szülő kérelme alapján is dönthet a közös szülői felügyeletről, ha az a kiskorú gyermek érdekében áll, valamint elrendelheti a váltott gondoskodást is. Ez korábban nem volt így.

Közös szülői felügyelet

A bíróság a kiskorú gyermek érdekére figyelemmel elrendelheti, hogy a szülők a gyermekről felváltva, azonos időtartamban gondoskodjanak (váltott gondoskodás), vagy ennek hiányában szabályozza a gyermekkel való kapcsolattartást és dönt a gyermek tartásáról. A közös szülői felügyelet elrendelése esetén a bíróság kijelöli a gyermek lakóhelyét.

Kizárólagos szülői felügyelet

Ha a bíróság a szülői felügyelet gyakorlására az egyik szülőt jogosítja fel, a gyermekétől különélő szülő a szülői felügyeleti jogokat a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések kivételével nem gyakorolhatja, azonban a szülői felügyelete NEM SZÜNETEL.