Válóper, válás

Válóperek esetén ügyfeleim  ügyvédi képviseletének ellátását vállalom, de mindenekelőtt a vitás felek között a válás közös megegyezéssel történő lezárására törekszem, ezzel is a válás folyamatát lerövidítve.

A bíróság a házasságot bármelyik házastárs kérelmére (ún. tényállásos bontás) vagy a házastársak közösen benyújtott kérelmére (ún. megegyezésen alapuló bontás) felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott.

válóper, válás

Válás közös megegyezéssel

Ha a házasság felbontását a házastársak végleges elhatározáson alapuló befolyásmentes megegyezésük alapján közösen kérik, akkor a házasság megromlásához vezető okok feltárására nem kerül sor a válóper során.  A házasság felbontására ebben az esetben akkor van lehetőség, ha a házastársak a járulékos kérdésekben is megegyeztek, és perbeli egyezségüket a bíróság jóváhagyta.

Milyen járulékos kérdésekben kell megegyezniük a feleknek válás esetén?

  1. közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása (linkben: szülői felügyeleti jog, gyermekelhelyezés)
  2. a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás (linkben: kapcsolattartás)
  3. a gyermek tartása (linkben: gyermektartás)
  4. a házastársi közös lakás használata (linkben: házastársi közös lakás)
  5. a házastársi tartás kérdésében megegyeztek (linkben: házastársi tartás)

Tényállásos bontás

Tényállásos bontás esetén jellemzően az egyik házasfél kéri egyoldalúan a házasság felbontását a Bíróságtól, míg a másik fél azt ellenzi. Ezen kívül akkor is tényállásossá válik a házasság felbontása, ha eredetileg közös megegyezéssel indult a peres eljárás, azonban a házasfelek, a közös megegyezéssel történő bontás feltételei tekintetében nem tudnak megegyezni a járulékos kérdésekben.

A Bíróság ebben az esetben bizonyítást folytat le, a házasfeleket meghallgatja, sor kerülhet tanúk meghallgatására is abból a célból, hogy a Bíróság teljes mértékben meggyőződjön a házasság megromlásának körülményeiről illetve arról, hogy az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint a Bíróságnak nem azt kell vizsgálnia, hogy a házasság megromlásában melyik házastárs a vétkes, hanem arról kell meggyőződnie, hogy a házasság véglegesen megromlott, és annak helyreállítására nincs kilátás.

A válás akkor is végbemegy a Bíróságon, ha a végleges megromlás kizárólag az egyik fél végleges elhatározásán alapul.

Családjogi kérdése van? Vegye fel velem a kapcsolatot még ma!