A házasság felbontása

válás, válóper

Ki indíthatja a pert?

A házasság felbontása iránti pert az egyik házastárs a másik házastárs ellen indítja.

Mi a határozott kérelem?

KÉREM A HÁZASSÁG FELBONTÁSÁT

Megegyezéssel kötelező megállapodni:

 • kiskorú gyermek szülői felügyeleti jogáról 
 • gyermektartásdíjról (mikortól, milyen összegben) 
 • gyermek és a különélő szülő kapcsolattartásáról 
 • utolsó közös lakás használatáról 
 • esetlegesen: házastársi tartásról

Megegyezés nélkül pontosan jelölje meg, hogy mit kér a bíróságtól:

 • házasság felbontása 
 • szülői felügyeleti jog rendezése 
 • gyermektartásdíj 
 • kapcsolattartás 
 • házastársi tartás 
 • utolsó közös lakás használata

A felek az eljárás során ingyenes bírósági közvetítői eljárásban vehetnek részt.

A kérelem benyújtásának módja

A fél személyesen vagy jogi képviselővel is eljárhat. A pert az alperes lakóhelye vagy a felek utolsó közös lakóhelye szerinti bíróságon lehet megindítani. A személyesen eljáró fél a keresetét formanyomtatványon vagy annak használata nélkül nyújthatja be.

A formanyomtatvány a bíróságok ügyfélsegítőjében érhető el.

Mi történik a kérelem benyújtása után?

 • A bíróság a hiánytalan keresetet közli az alperessel, egyben kitűzi a perfelvételi tárgyalást. Az alperes a keresetre a meghatározott időn belül írásbeli ellenkérelmet, viszontkeresetet terjeszthet elő az arra rendszeresített formanyomtatványon vagy annak használata nélkül.

  A formanyomtatvány a bíróságok ügyfélsegítőjében érhető el.

Mi történik a tárgyaláson?

 • Peres felek személyes meghallgatása 
 • Felek békítése 

Megegyezés esetén: 

 • ha nincs kiskorú gyerek, egy tárgyaláson befejezhető az ügy 
 • ha van kiskorú gyerek, két tárgyalási nap megtartása kötelező (a gyermekkel kapcsolatos kérdésekben és a lakáshasználatban a felek egyezséget kötnek, amelyet a bíróság végzésével jóváhagy, ezt követően ítélettel felbontja a házasságot) 

Megegyezés nélkül: 

A bíróság széleskörű bizonyítást folytat le (pl: tanút hallgat meg, szakértőt rendel ki), több tárgyalást tart. A bíróság ítélettel határoz valamennyi kereseti/viszontkereseti kérelemről.
Amennyiben a felek a tárgyaláson a fellebbezési jogukról lemondanak, az ítélet nyomban jogerőre emelkedik.

Hogyan lehet fellebbezni az ítélet ellen?

A kézbesítéstől számított 15 napon belül.

Mi történik a másodfokú eljárásban?

Fellebbezés esetén a másodfokú eljárásban 3 tagú bírói tanács a fellebbezés keretei között felülbírálja az elsőfokú bíróság döntését. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését vagy helybenhagyja, vagy megváltoztatja, vagy határon kívül helyezi. A másodfokú bíróság határozatát az elsőfokú bíróság kézbesíti a feleknek.

Családjogi kérdése van? Vegye fel velem a kapcsolatot még ma!