Bemutatkozás

családjogi szakjogász

ügyvéd, családjogi szakjogász

családjogi szakjogász, válóperes ügyvéd

Jogi tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán végeztem.

Már az egyetemi évek alatt a Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Irodában szereztem gyakorlati ismereteket a polgári jog és a gazdasági jog területén. A jogi diploma megszerzését követően ügyvédjelöltként helyezkedtem el. Ezen időszak alatt széles körű szakmai ismeretekre tettem szert a családjog körében azáltal, hogy Dr. Landes Judit ügyvédi irodájában tölthettem el a jelölti időszakom jelentős részét. A családjoggal való kapcsolatom itt kezdődött, itt váltam biztossá abban, hogy a későbbiekben válóperes és családjogi ügyvédként kívánom folytatni a pályafutásom.

A polgári jog területén – különös tekintettel családjogi ügyekben – jelentős számú ügyben szereztem széleskörű gyakorlatot a bíróság előtti peres képviseletben, valamint a területet érintő hatósági eljárásokban.

A szakvizsga megszerzését követően jogászi pályafutásomat jogtanácsosként és HR vezetőként folytattam egy városfejlesztéssel foglalkozó gazdasági társaságnál.

Immáron két kisgyermek édesanyjaként elérkezettnek láttam az időt arra, hogy a saját ügyvédi irodám keretein belül folytassam a családjog területén már korábban elkezdett jogi tevekénységemet.

Annak érdekében, hogy a családjog területén belül még magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthassak, jelenleg is családjogi szakjogász képzést folytatok az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen.

Célom, hogy ügyvédként a lehető legkomplexebb jogi megoldásokat kínáljak, legfőbb törekvésem pedig minden esetben az érintett felek érdekét leginkább szolgáló peren kívüli megállapodások elősegítése. Munkám középpontjában a gyakorlatias szemlélet és a precizitás áll, valamint, hogy Ügyfeleim személyre szabott és gyors választ kapnak a jogi problémájukkal kapcsolatos kérdésekben.