A kiskorú gyermek tartásra való rászorultságát vélelmezni kell.

Ki köteles rá?

A kiskorú gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának korlátozásával is köteles.

Hogyan?

A gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a különélő szülő elsősorban pénzben teljesíti, ezt nevezzük gyermektartásdíjnak.

Két lehetőség a rendezésre:

– szülők megegyezése
– bíróság döntése

A szülők megegyezése:

A gyermektartásdíj mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsősorban a szülők megállapodása irányadó.

Megállapodhatnak úgy is, hogy a kötelezett vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget a fizetési kötelezettségének.

A bíróság döntése

A gyermektartásdíjról a szülők megegyezésének hiányában a bíróság dönt.

A gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni:

1️. a gyermek indokolt szükségleteit
2️. mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét
3️. a szülők háztartásában eltartott más gyermeket
4️. a gyermek saját jövedelmét; és
5️. a gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat.

Gyermek indokolt szükséglete:

– a megélhetéséhez,
– egészségügyi ellátásához,
– neveléséhez és
– taníttatásához szükséges rendszeres kiadások.

Ha a gyermek érdekében olyan rendkívüli kiadás szükséges, amelynek fedezését a tartásdíj kellő előrelátás mellett sem biztosítja, a tartásra kötelezett e rendkívüli kiadás arányos részét is köteles megtéríteni.

Összeg:

Eltűnt a százalékos megítélés, határozott, fix összegben kell megállapítani.

Gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének tizenöt-huszonöt százalékában kell meghatározni.