Gyermek tartása iránt indított perek

gyermektartásdíj

Mikor indítható per?

Ha a külön élő szülő a gyermek tartásához nem vagy nem megfelelő mértékben járul hozzá, pert lehet indítani gyermektartásdíj megállapítása iránt. A gyermektartásdíjról a szülők megegyezésének hiányában a bíróság dönt. 

Ki és hol indíthatja a pert?

Akinél a gyermeket a bíróság elhelyezte, akit a bíróság feljogosított a szülői felügyelet gyakorlására (szülő, nagyszülő, esetleg harmadik személy) a másik külön élő szülő ellen.
Annál a bíróságnál, ahol az alperes vagy a kiskorú gyermek lakik.

Mi a per indításának módja?

A P01-19-01 számú nyomtatvánnyal, vagy annak használata nélkül indítható a per.

Elektronikusan:

Papír alapon:

  • amelyet aláírva és 2 tanúval hitelesíttetve személyesen vagy postai úton az ügyben eljáró bíróságnak kell eljuttatni.

A perben a feleket költségfeljegyzési jog illeti meg, ezért az eljárási illetéket a perindításkor nem – csak az eljárást befejező határozat rendelkezése szerint – kell megfizetni.

Mi történik a keresetlevél benyújtása után?

Ha a keresetlevél hiányos, a felperest határidő megadásával hiánypótlásra hívja fel a bíróság, megjelölve a hiányzó adatokat.

A hiánytalan keresetlevelet a bíróság megküldi az alperesnek azzal, hogy meghatározott időn belül írásbeli ellenkérelmet terjeszthet elő, az erre rendszeresített formanyomtatványon vagy annak használata nélkül. Az írásbeli ellenkérelem beérkezése után a bíróság perfelvételi tárgyalást tűz ki.

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-papir-alapu-nyomtatvanyok/polgari-eljaras-keresetlevel-mintak

A per menete

  • Perfelvételi tárgyalás
  • Érdemi tárgyalás
  • A per egyezséggel vagy az elsőfokú bíróság ítéletével zárul
  • Fellebbezés esetén a törvényszék, mint másodfokú bíróság hoz jogerős döntést.

Meddig és mekkora összegű tartásdíjra jogosult a gyermek?

A gyermek nagykorúsága eléréséig, illetőleg ezt követően a folyamatos középiskolai tanulmányainak befejezéséig, legfeljebb 20 éves koráig, a rászoruló, nagykorú gyermek a felsőfokú tanulmányai befejezéséig lehet jogosult gyermektartásdíjra.

A gyermektartásdíj összegét gyermekenként általában az alperes átlagos jövedelme 15-25%-ának megfelelő mértékű, határozott összegben kell meghatározni.

Mit lehet tenni, ha a kötelezett nem fizeti a megállapított gyermektartásdíjat?

Ha a kötelezett a bírósági meghagyásban, egyezségben vagy ítéletben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a perben eljáró bíróságnál lehet kérni a végrehajtási eljárás megindítását.

gyermektartásdíj

Családjogi kérdése van? Vegye fel velem a kapcsolatot még ma!