Jogellenes gyermekelvitel

Jogellenes gyermekelvitel

Mi a jogellenes gyermekelvitel?

Jogellenes gyermekelvitel, amikor az egyik szülő a másik szülői felügyelettel rendelkező szülő tudta és beleegyezése nélkül a gyermeket a korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti országból egy másik országba elviszi vagy ebben a másik országban visszatartja.

A jogellenes gyermek elvitel megtörténhet úgy is, hogy a gyermeket elvivő szülő megsérti a bíróság vagy a gyámhatóság határozatát.

Mikor és melyik bíróság jár el jogellenes elviteli ügyekben Magyarországon?

Magyarországon a gyermek jogellenes elviteli ügyekben csak a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el (kizárólagos illetékességgel rendelkezik) és csak akkor, ha a gyermeket Magyarországra hozták.

Hogyan lehet indítani gyermek jogellenes elvitele iránti eljárást Magyarországon?

A kérelmet be lehet nyújtani közvetlenül a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, illetve a kérelmező fordulhat az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályához, amely szerv központi hatóságként megadja a szükséges segítséget a kérelem előterjesztéséhez.

Milyen eljárásban dönt a bíróság Magyarországon?

A bíróság ezekben az ügyekben soron kívül hoz határozatot nemperes eljárásban.

Mit vizsgál a bíróság ezekben az ügyekben?

  1. A gyermek életkorát (a gyermek 16 éven aluli-e, ellenkező esetben ilyen eljárás nem indítható) 
  2. hol volt a gyermek szokásos tartózkodási helye az elvitelt megelőzően
  3. a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga alapján jogellenes volt-e a gyermek elvitele vagy visszatartása
  4. a kérelmező ténylegesen gyakorolta-e a szülői felügyeleti jogait
  5. megalapozott kérelem esetén fennáll-e a visszaadás megtagadásának valamely oka (pl.: a gyermeket a visszavitel testi vagy lelki károsodásnak tenné ki, vagy bármi más módon elviselhetetlen helyzetet teremtene számára, illetve a gyermek ellenzi a visszavitelét és elérte már az érettségnek azon fokát, amikor véleménye már számításba vehető)

Miről dönt a bíróság és miről nem ezekben az ügyekben?

A bíróság arról dönt, hogy hol volt a gyermek szokásos tartózkodási helye az elvitel előtt, jogellenes volt- e a gyermek elvitele vagy a visszatartása, fennáll-e a visszaadás megtagadásának valamely oka, és ezek függvényében elrendelheti vagy elutasíthatja a gyermek visszaadása iránti kérelmet.

FONTOS, hogy ezekben az ügyekben soha nem dönt arról a bíróság, hogy melyik szülő alkalmasabb arra, hogy a szülői felügyeleti jogokat gyakorolja, ez egy külön peres eljárás tárgya.

Hova lehet fordulni, ha a gyermeket jogellenesen külföldre vitték?

Ezekben az esetekben a Magyar Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Főosztályához, illetve annak az országnak a központi hatóságához vagy illetékes bíróságához lehet fordulni, ahova a gyermeket elvitték.

FONTOS, hogy a magyar jogszabály alapján a különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja. A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekinthető többek között a gyermek letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése.

Jogellenes gyermekelvitel

Családjogi kérdése van? Vegye fel velem a kapcsolatot még ma!