Első témám a házasság felbontása, amire a köznyelvben általában egyszerűen csak válásként hivatkozunk. Ez lehet viszonylag egyszerű ügy, azonban az esetek egy jelentős részében egy igen sokrétű és hosszadalmas jogi procedúrát igényel.

Válás típusai

Jelenleg Magyarországon a válóper két fő típusát különböztetjük meg:

1. a házasság közös megegyezéssel történő felbontását
2. közös megegyezés hiányában az úgynevezett tényállásos bontást

A közös megegyezésen alapuló bontás

  • a házastársak a házasság felbontását végleges elhatározásukon alapuló, befolyásmentes megegyezésük alapján közösen kérik
  • valamennyi járulékos kérdésben megállapodást kötnek

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ha a felek előzetesen megegyezésre jutnak, mind abban, hogy válni akarnak, mind a válás összes lényeges részletében, akkor a bíróság nem vizsgálja az életközösség megszűnésének körülményeit, sem pedig az ahhoz vezető folyamatot.

Mik ezek a járulékos kérdések?

1. szülői felügyelet gyakorlása (régi nevén gyermekelhelyezés)
2. a gyermek és a különélő szülő kapcsolattartása
3. a gyermektartás
4. házastársi közös lakás használata
5. házastárs tartás

A tényállásos bontás

  • ha a házasság felbontását csak egyik házastárs kéri
  • vagy mindketten kérik, de a járulékos kérdések tárgyában nem tudnak megegyezni, valamilyen kérdésben vita alakul ki köztük. Ekkor kezdetét veszi a klasszikus értelemben vett bontóper, ebben az esetben a bíróság hosszú bizonyítást folytat le, melyek a következők:- meghallgatja a feleket
    – tanúkat hallgat meg
    – ha szükséges igazságügyi szakértőt rendelhet kiA házastársaknak nyilatkozniuk kell arról, hogy milyen folyamat vezetett ahhoz, hogy a házasságuk teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott, a bíróságnak a megromlását előidéző okokat fel kell tárnia, és csak ezt követően bontja fel a házasságot.

Számít-e valamit a bontóper során, hogy kinek a hibájából ment tönkre a házasság.
A jelenleg érvényben lévő jogszabályi háttér semmilyen formában nem tartalmaz vétkességi alapon történő bíráskodást, helyette a feldúltsági elv érvényesül. Magát a válást tehát nem befolyásolja, hogy ki volt a hibás, azonban a szülői felügyeleti jog gyakorlása, valamint a kapcsolattartás kapcsán lehet jelentősége annak, hogy a szülőnek milyen az életvitele.