Gyermekelhelyezés

A házasság felbontásakor a közös kiskorú gyermek tekintetében rendezni kell a kérdést, hogy melyik szülőnél kerüljön elhelyezésre. Amennyiben erről a szülők képesek dönteni, akkor ezt kell elsődlegesen irányadónak tekinteni. Ha a szülők nem tudnak megegyezni ebben a kérdésben, a gyermekek elhelyezéséről a bíróság dönt a kiskorú gyermek érdekére figyelemmel.

A szülői felügyelet rendezése, a válóperek egyik legfontosabb, és egyben legérzékenyebb kérdése. Korábbi elnevezés szerint gyermekelhelyezés iránti peres eljárást a házasság felbontásától függetlenül, illetve akkor is meg lehet indítani, ha a szülők házassági kötelékben nem állnak egymással.

Gyermekelhelyezés

Mit jelent a szülői felügyelet rendezése a gyakorlatban:

A különélő szülők dönthetnek úgy, hogy:

  • a szülői felügyeletet közösen gyakorolják,
  • a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket egymás között megosztják,
  • illetve a szülői felügyeletet csak az egyikük gyakorolja.

Továbbra is gyermekelhelyezés iránt kell pert indítani, ha a gyermek elhelyezését a szülőkön kívüli, harmadik személynél kérik.

Gyermekelhelyezés a szülők megegyezése alapján

A házasság felbontásakor a közös kiskorú gyermek tekintetében rendezni kell a kérdést, hogy melyik szülőnél kerüljön elhelyezésre. Amennyiben erről a szülők képesek dönteni, akkor ezt kell elsődlegesen irányadónak tekinteni. Amennyiben a szülők döntését tartalmazó egyezséget a bíróság jóváhagyja, akkor ezzel a döntés végrehajthatóvá válik.

A szülői felügyelet gyakorlásának meghatározásakor a gyermek érdekeit kell figyelembe venniük a szülőknek, vagyis azt, hogy a gyermek testi, értelmi, erkölcsi fejlődése hol, melyik szülőnél biztosítható a legjobban.  A bíróságnak is a gyermek érdekét kell figyelembe vennie, ezért egy olyan egyezséget, megállapodást, amelyet a szülők egymás között meghoztak, azonban az ellentétes a gyermek érdekeivel, a bíróság a szülői egyetértés esetén sem hagyhatja jóvá, ilyenkor a bíróság hozza meg a gyermek érdekének legjobban megfelelő döntést.

A házasság felbontásánál, amennyiben a felek közös megegyezéssel kívánják felbontani a házasságukat (melyről részletesen itt olvashat: Válás közös megegyezéssel) a közös kiskorú gyermek elhelyezéséről, pontosabban az új Polgári törvénykönyv alapján a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlójának személyéről is kötelezően dönteni kell.

Gyermekelhelyezés a bíróság döntése alapján – a gyermekelhelyezési per

Abban az esetben, ha a szülők nem tudnak abban a kérdésben megállapodni, hogy kinél legyen a gyermek elhelyezve, vagyis ki legyen jogosult a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlására, akkor erről a bíróság hoz döntést.

A bíróság a döntését a gyermek érdekeinek figyelembevételével hozza, azaz hol biztosítható jobban a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődése.

Milyen szempontokat vesz figyelembe a bíróság a döntése meghozatalánál?

Ahogy azt már korábban is említésre került a szülői felügyeleti jog gyakorlásának meghatározásakor (régi elnevezés szerint gyermekelhelyezési per során) a kiskorú gyermek érdekeire figyelemmel kell eljárnia a bíróságnak, azt maximálisan figyelembe kell vennie a döntésének meghozásakor.

A bíróságnak ezen kívül alaposan vizsgálnia kell minden szempontot, amely alapján a bíróság alkalmasnak találja a szülőt arra, hogy a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlására feljogosítsa. Ilyen szempontok például a szülők egyénisége, életmódja, erkölcsi tulajdonságai. A bíróságnak azt is vizsgálnia kell, hogy mennyire őszinte a gyermekhez való ragaszkodása a szülőnek, valamint azt, hogy a gyermek mennyire kötődik a szülőhöz. Ezen kívül nem hagyhatja figyelmen kívül a bíróság a döntése meghozatalánál a szülők lakás-, munka- és jövedelmi körülményeit sem. A bíróság a döntésének meghozatala előtt környezettanulmányt végeztet, óvodai, iskolai véleményt szerez be és gyakran pszichológus szakértő szakvéleményét is kikéri.

Családjogi kérdése van? Vegye fel velem a kapcsolatot még ma!